Rynn (*1199) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 77%

Narodila sa ako dieťa v kmeni stepných barbarov na západ od Kalevy. Umenie boja bolo v týchto končinách považované za nevyhnutnú záležitosť potrebnú k prežitiu. Či už ide o ochranu pred divou zverou, barbarmi z iných kmeňov, alebo inými rasami. Držať zbraň sa učilo už v útlom detstve a ženy netvorili v tomto smere žiadnu výnimku.
Jedného dňa bolo ich opidum prepadnuté hordou trolov. Rynn sa snažila dostať svojho mladšieho brata do bezpečia, ale sama nakoniec skončila na zemi v bezvedomí. Keď sa prebrala, zistila, že prišla o celú rodinu i domov. V snahe preziť sa dostala až k rieke Axar, kde ju zachránili miestni Kalevania. Zoznámila sa s civilizovaným svetom a novým spôsobom života. Začala vypomáhať ľuďom s manuálnymi prácami za jedlo a peniaze. Jej pôvod a tvrdší ženský charakter jej sťažoval nadväzovanie vážnych známostí a pripútanie sa k jednému miestu. Preto sa čoskoro vydala ďalej do sveta. Po pár dňoch putovania stretáva v daždivú noc dvoch mladíkov Tara a Yarila.

Tar (*1201) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 87%

Jeho otec vlastnil pílu v dedinke Hôrka, ležiacej pri meste Ife. Tar mal rodinný podnik prebrať, namiesto toho sa ale radšej venoval ľahkým ženám, hazardu v Ife a túlaniu sa lesmi so svojim nevlastným bratom Egilom. Keď raz prehral všetky peniaze, ktoré dostal v meste za náklad dreva, pohádal sa s otcom a ušiel z domu. Po niekoľkých dňoch bezcieľneho tápania v divočine narazil na skúseného lovca Beluna, ktorý sa ho ujal a naučil ho loviť a žiť v spojení s prírodou. Tarovi ale po čase začal chýbať ruch mesta a s Belunom sa rozlúčil. Do Ife sa vrátiť nechcel, rozhodol sa teda navštíviť hlavné mesto Kalevy - Elšumu. Zdanlivo pokojná cesta sa však zmenila na sériu nečakaných dobrodružstiev, ktorých sa zúčastnil vedno so svojimi novými priateľmi na život a na smrť - Yarilom a Rynn.

Yaril (*1202) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 80%

Pochádzal zo miešaného manželstva. Matka Silvia bola Kalevanka, ale otec Lysandros bol rodený Alendosan. Yaril mal dvoch bratov Yanisa a Yorgosa. Všetkých troch otec od útleho detstva pripravoval na dráhu mágie. Hoci žili na vidieku, nikdy manuálne nepracovali. Keď mal Yaril 16 rokov, jeho otec ochorel na zvláštny druh nevyliečiteľného ochrnutia, ktoré sa mu časom zhoršovalo. Rodina skúsila všetky dostupné prírodné i magické možnosti liečby, ale neúspešne. Po roku všetci traja bratia usúdili, že situácia je vážna a musia ju riešiť. Z domova sa každý z nich vydal iným smerom dúfajúc, že aspoň jednému z nich sa pošťastí nájsť pre otca liek. Yaril po pár dňoch putovania na sever stretáva v daždivej noci v prístrešku pri ceste barbarku Rynn a lovca Tara.

Egil (*1199) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 87%

Svojich pravých rodičov nikdy nepoznal. Jeho otčim ho našiel v prútenom košíku na kraji lesa. Hoci bol pôvodom barbar, rodina ho mala vždy za svojho člena a Tar za svojho brata. Obaja pomáhali otcovi na píle, Egil najmä v manuálnej práci. Od malička inklinoval k prírode a vo svojom voľnom čase sa neustále túlal po lesoch. Rok po tom ako bol Tar vyhodený z domu ho otčim požiadal, aby našiel svojho brata. Vydal sa do Elšumy, kde dolapil miestneho vreckára, vďaka čomu sa spoznal s Rynn a Yarilom, ktorému vtedy zachránil všetky úspory (Dobrodruhovia 3 – Tajomná truhlička).

Olaf (*1195) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 63%

Narodil sa v chudobnej rodine na vidieku v Kaleve ako najstarší z piatich súrodencov. Jeho matka bola psychicky chorá a otec ho často bíjaval. Keď mal štrnásť rokov utiekol z domu a vycestoval do Ife, kde sa snažil uživiť. Bol dobre stavaný a tak sa mu podarilo zarábať ako veslárovi na riečnych obchodných lodiach. V čase keď nebol na lodi, privyrábal si v prístavných skladoch. Práve pri tejto práci sa v Elšume v roku 1221 zoznámil s barbarkou Rynn, ktorá mu prirástla k srdcu a s ktorou bol rozhodnutý stráviť zvyšok života. Aby s ňou mohol tráviť čo najviac času, stal sa rybárom a za všetky svoje úspory kúpil malý domček neďaleko prístavu pod hradbami v Elšume. Hoci mu Rynn lásku opätovala, jej dobrodružné srdce nemalo rovnaké predstavy o živote ako Olaf. Nechcel ju stratiť a tak sa naučil narábať s mečom a stal sa súčasťou jej družiny, kde spoznal aj Yarila a Egila (Dobrodruhovia 5 - Ilegálny náklad).

Mladen (*1202) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100%

Jeho mama bola prostitútka z najnižšej vrstvy Elšumy, bez morálnych hodnôt a zodpovednosti. Mladen sa už v útlom veku stal sirotou na ulici odkázanou len na seba a svoje schopnosti. Kamarátil sa s chlapcami s podobným biednym osudom a na živobytie si od nepamäti zarábal kradnutím. V porovnaní so svojimi rovesníkmi oplýval šikovnosťou a charizmou, ktorá mu pomáhala získať si v podsvetí lepšie postavenie. Vo voľnom čase učil čítať a písať, vďaka čomu predbehol väčšinu konkurencie. Prijali ho do neoficiálneho zlodejského cechu, ktorý vyznával bohyňu Jadu. Jeho členovia sa rozpoznávali tetovaním jej tváre na temene hlavy.
Prvýkrát sa predstavil družine pod krycím menom Oskar na lodi z Elšumy do Ife (Dobrodruhovia 5 - Inkognito). Neskôr sa k družine pripojil až v službách zemana Leonarda pri preskúmavaní severnej divočiny nad Kalevou (Dobrodruhovia 7 – Za nepriateľskou líniou).

Tamara (*1207) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 75%

Do príbehu vstupuje pod menom Sára. Hoci jej korene siahajú zo Skiropu až do ďalekej Amanty, svoj život prežila iba so strýkom Geulahom v Magade. Zaúčal ju do alchýmie od útleho detstva, tak ako sa v ich rodine tradovalo. Obaja pracovali pre baroneta Miloja. Ich rodina bola prenasledovaná a jej strýko mal neustály strach o život svojej mladej neterky. Jedného dňa preto požiadal baroneta, aby Tamare zabezpečil lepšie krytie i zmenu mena na Sáru, pričom mu slúbil, že bude pracovať aj za ňu. Miloj mu vyhovel. V tej dobe sa dozvedel, že v Siedliciach pôsobí družina z Kalevy, ktorú požiadal o dočasnú ochranu mladej kudúčky (Dobrodruhovia 8 - Smaragdová pomsta).