O projekte - výber sekcie

Lov na Egila

Fantasy alebo skutočnosť?

My dávame na túto otázku nečakanú odpoveď. Hoci sa príbeh odohráva v dávnych, či dokonca neexistujúcich dobách, nie je až tak vzdialený od reality, ako sa na prvý pohľad zdá. Sága „Dobrodruhovia“ sú príbehy vytvorené ako výsledok rozhodovania skutočných ľudí vžitých dokonale do role hlavných hrdinov deja. Každá voľba, čin i pocit sú reálne a vnesené do postavy v prostredí vymysleného fantasy sveta.

Dobrodruhovia sú ságou tvorenou dejovo naväzujúcimi príbehmi na seba a spísané na základe odohratých príbehov v najznámejšej RPG (Role Playing Game) hre v Slovenskej a Českej republike Dračí Doupě. Príbeh je tak kreovaný viacerými osobami súčasne a to nie tak, aby sa tvorcovia deja zamerali na to, čo očakáva čitateľ, ale v prvom rade na to, aby sa rozhodovali podľa svojho presvedčenia, intuície, vedomostí a skúseností. Vzniká tak unikátny dej, ktorého priebeh nedokáže nikto predvídať. Príbehy tak majú jedinečnú podobu, ktorú žiaden spisovateľ nedokáže napodobniť, pretože chce do deja vložiť svoje vlastné predstavy o pútavosti príbehu. Avšak príbeh odohratý v hre Dračí Doupě je prekvapivý, plný zvratov a nečakaných udalostí. Každá reakcia jedného hráča vyvoláva reakcie ostaných hráčov a tie sú vždy iné, podmienené povahami a vnútorným prežívaním hráča, ktorý sa vžíva do role svojej postavy. Príbehy ale nie sú len prostoduché texty o neslýchaných činoch. Je to zachytenie životov dobrodruhov so všetkým, čo k nemu patrí – od rodinných problémov až po nenaplnené lásky, či čelenie životu v pote z tvrdej práce.

Otvor aj Ty príbehy našich postáv, vži sa do ich role a posúď, či by si jednal podobne! Drž im palce a uvidíš, ako sa bude ich osud vyvíjať!